Ενοικιάσεις - Service / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-SERVICE ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-SERVICE ΜΗΧΑΝΩΝ
 •  

  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

  -Ηλεκτροσυγκολλήσεις-Γεννήτριες, πετρελαιοκίνητες από 180-500 Αμπέρ, ρυμουλκούμενες, αθόρυβες. 

   

  -Ηλεκτρογεννήτριες Η/Ζ ανοικτού ή κλειστού τύπου (αθόρυβες) ισχύος 10-500ΚVA

   

  -Ηλεκτροσυγκολλήσεις ρεύματος, ηλεκτροδίου- σύρματος MIG και TIG, ισχύος από  150-600 Αμπέρ

   

  SERVICE

  Επισκευάζονται γρήγορα και υπεύθυνα όλων των τύπων οι ηλεκτροσυγκολλήσεις