Κολλήσεις / ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ
 •  

  -Κράματα που περιέχουν φώσφορο (χαλκοκολλήσεις) για τη συγκόλληση του χαλκού με φλόγα  χωρίς τη χρήση βόρακα

  Διάμετρος βέργας 1.5 - 2.0 - 2.5 και 3.0mm

   

  Εκτός των υλικών που συγκολλούνται με τη μέθοδο της φλόγας, διατίθενται επίσης κράμματα σε βέργες Tig διαμ 1.5 -2.0 - 2.5 - 3.0mm και σε σύρματα Mig διαμ 0.8 - 1.0 - 1.2mm

   

   

   

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ασημοκολλήσεις, χαλκοκολλήσεις , μπρουτζοκολλήσεις και βόρακες, πατήστε εδώ