Σύρματα MIG - Βέργες TIG / ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ MIG - BEΡΓΕΣ TIG
  •   Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία συρμάτων OPEN ARC (χωρίς αέριο) για τη συγκόλληση αλλά και την αναγόμωση χαλύβων. 

     

                     Τα σύρματα είναι άριστης ποιότητας, εισαγωγής Αγγλίας και Ιταλίας και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

     

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες.