Συσκευές - Εργαλεία / ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  •  Ταχυσύνδεσμοιο καλωδίων - πλαισίου μηχανής αρσενικοί - θηλυκοίο διαφόρων διαμέτρων και εύκαμπτα καλώδια

    Δείτε εδώ αναλυτικά τη γκάμα μας