Εταιρεία

 

H εταιρία  “Sygometal” ΚΟΚΚΙΝΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.  δραστηριοποιείται πάνω από 15 χρόνια στην ελληνική αγορά και διακινεί όλων των ειδών τα μηχανήματα και αναλώσιμα υλικά που σχετίζονται με τη συγκόλληση και κοπή μετάλλων. Στον κατάλογο της υπάρχουν όλων των ειδών ηλεκτρόδια και σύρματα, καθώς επίσης ηλεκτρογεννήτριες και πετρελαιοκίνητες ηλεκτρ/σεις.

 

Η εταιρία αντιπροσωπεύει τους οίκους Gen Set, Rilon, Selectarc, Reboud Roche, Sir Meccanica, Hitech, Parweld, N World, INE, Safra, Weartech, Solwelding και Alfra.

Ειδικότερα, διατίθενται διάφορα είδη ηλεκτρογεννητριών και πετρελαιοκίνητων ηλεκτρ/σεων κλειστού και ανοιχτού τύπου, οι οποίες λειτουργούν τόσο σε δύσκολές συνθήκες, όπως λατομεία, ορυχεία, ναυπηγεία, εργοτάξια, όσο και για τις ανάγκες ενός απλού συνεργείου.