ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Οι παραγγελίες μεγάλου όγκου αποστέλλονται με μεταφορική εταιρεία ή με πρακτορεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα προϊόντα συνοδεύονται με τιμολόγιο ή με δελτίο αποστολής μόνο.

Τα παραστατικά πώλησης (Τιμολόγια Πώλησης) αποστέλλονται, εντός το πολύ 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, με ταχυδρομείο.

Οι παραγγελίες που αποστέλλονται με Courier συνοδεύονται ΠΑΝΤΑ με τα παραστατικά πώλησης (Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης-Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγια Πώλησης-Δελτίο Αποστολής), τα οποία είναι τοποθετημένα στις ειδικές “τσέπες” των συσκευασιών του Courier.