Αναλώσιμα / ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ

  •  Σκόνες για την αναγόμωση εν ψυχρώ ή εν θερμώ καλουπιών υαλουργίας, αξόνων, βαλβίδων κλπ.

    Δείτε εδώ αναλυτικά