Η Συγκόλληση Μετάλλων και οι Μέθοδοί της

Συγκόλληση ορίζεται η συνένωση μετάλλων με σκοπό το τελικό κομμάτι μετάλλου να έχει την ίδια αντοχή με αυτά που συνδέθηκαν. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα μέταλλα, μία πηγή θερμότητας, το συνδετικό υλικό και την προστασία από τον αέρα. Αρχικά το μέταλλο θερμαίνεται μέχρι να αποκτήσει θερμοκρασία τήξης και ταυτόχρονα προστατεύεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Στη συνέχεια τοRead more ⟶